Designed by olwebdesign

Szkolenia BHP

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą szkoleń BHP.

Więcej tutaj >>

Instruktor-Wykładowca operatorów Wózków Jezdniowych

Termin szkolenia 18-19.04 2024

 

 

Więcej tutaj >> 

Firmy Szkoleniowe

Opracowywanie i udostępnianie programów szkoleniowych oraz innych pomocy dydaktycznych.

 

Więcej tutaj >>

Karty zgłoszenia

 

01-02.02.2024 KURS „INSTRUKTOR-WYKŁADOWCA W ZAKRESIE PROWADZENIA SZKOLEŃ DLA OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH”
22-23.02.2024 KURS „INSTRUKTOR-WYKŁADOWCA W ZAKRESIE PROWADZENIA SZKOLEŃ DLA OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH”
21-22.03.2024 KURS „INSTRUKTOR-WYKŁADOWCA W ZAKRESIE PROWADZENIA SZKOLEŃ DLA OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH”
18-19.04.2024 KURS „INSTRUKTOR-WYKŁADOWCA W ZAKRESIE PROWADZENIA SZKOLEŃ DLA OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH”
18-19.04.2024 KURS PRZEWODNICZĄCY WEWNĘTRZNYCH KOMISJI EGZAMINACYJNYCH
16-17.05.2024 KURS „INSTRUKTOR-WYKŁADOWCA W ZAKRESIE PROWADZENIA SZKOLEŃ DLA OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH”
16-17.05.2024 Kurs „Instruktor wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń dla operatorów POdestów ruchomych przejezdnych ip"
20-21.06.2024 KURS „INSTRUKTOR-WYKŁADOWCA W ZAKRESIE PROWADZENIA SZKOLEŃ DLA OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH”

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 10/2, dla celów związanych z organizacją szkolenia, oraz wystawienia zaświadczenia ukończenia kursu.